Voss herad

Våre ledige stillinger

Stillingstittel
Avdeling
Arbeidssted
Søknadsfrist
Avdeling:
Område aust
Arbeidssted:
Voss herad
Søknadsfrist:
30.04.2023
Avdeling:
Innbyggarservice
Arbeidssted:
Voss herad
Søknadsfrist:
31.03.2023
Avdeling:
SLT/ungdomsarbeid
Arbeidssted:
Voss herad
Søknadsfrist:
11.04.2023
Avdeling:
Barnehage
Arbeidssted:
Voss herad
Søknadsfrist:
03.04.2023
Avdeling:
Kom.avd. Oppvekst
Arbeidssted:
Voss herad
Søknadsfrist:
23.03.2023
Avdeling:
Kom.avd. Oppvekst
Arbeidssted:
Voss herad
Søknadsfrist:
23.03.2023
Avdeling:
Område vest
Voss sjukeheim fellestenester
Arbeidssted:
Voss herad
Søknadsfrist:
15.06.2023
Avdeling:
Voss sjukeheim korttidsavdelinga
Heimeteneste sone vest
Arbeidssted:
Voss herad
Søknadsfrist:
01.05.2023
Avdeling:
Voss sjukeheim korttidsavdelinga
Arbeidssted:
Voss herad
Søknadsfrist:
01.05.2023
Avdeling:
Voss sjukeheim korttidsavdelinga
Heimeteneste sone vest
Arbeidssted:
Voss herad
Søknadsfrist:
01.05.2023
Avdeling:
Voss sjukeheim korttidsavdelinga
Heimeteneste sone vest
Arbeidssted:
Voss herad
Søknadsfrist:
01.05.2023
Avdeling:
Fysio-og ergoterapeuter
Arbeidssted:
Voss herad
Søknadsfrist:
29.03.2023
Avdeling:
Strategi og styring
Arbeidssted:
Voss herad
Søknadsfrist:
28.03.2023
Avdeling:
Lundhaugen omsorgsbustader
Nyhagen
Arbeidssted:
Voss Herad
Søknadsfrist:
25.03.2023
Avdeling:
PPT
Arbeidssted:
Voss herad
Søknadsfrist:
24.03.2023
Avdeling:
Helsestasjon og skulehelsetenesta
Arbeidssted:
Voss herad
Søknadsfrist:
23.03.2023
Avdeling:
Område nord
Arbeidssted:
Voss herad
Søknadsfrist:
20.04.2023
Avdeling:
Område nord
Arbeidssted:
Voss Herad
Søknadsfrist:
28.03.2023
Avdeling:
Område sør
Arbeidssted:
Voss herad
Søknadsfrist:
31.03.2023
Avdeling:
Fysio-og ergoterapeuter
Arbeidssted:
Voss herad
Søknadsfrist:
20.03.2023
Avdeling:
Dagavdeling Hagahaugen/Voss sjukeheim
Arbeidssted:
Voss herad
Søknadsfrist:
10.03.2023
Avdeling:
Område nord
Arbeidssted:
Voss Herad
Søknadsfrist:
09.04.2023
Avdeling:
Område aust
Arbeidssted:
Voss herad
Søknadsfrist:
31.03.2023
Avdeling:
Område aust
Arbeidssted:
Voss herad
Søknadsfrist:
31.03.2023
Avdeling:
Voss sjukeheim 3. etg.
Arbeidssted:
Voss herad
Søknadsfrist:
15.06.2023

Logg inn med passord

Kommer du ikke inn? prøv å bruke epostadressen din som brukernavn

Glemt passord?

Ikke registrert bruker?

Som registrert bruker får du blant annet tilgang til CV-registrering og profilbasert jobbvarsling.