Voss herad

Våre ledige stillingar

Stillingstittel
Avdeling
Arbeidsstad
Søknadsfrist
Avdeling:
Område aust
Arbeidsstad:
Voss herad
Søknadsfrist:
30.04.2023
Avdeling:
Innbyggarservice
Arbeidsstad:
Voss herad
Søknadsfrist:
31.03.2023
Avdeling:
SLT/ungdomsarbeid
Arbeidsstad:
Voss herad
Søknadsfrist:
11.04.2023
Avdeling:
Barnehage
Arbeidsstad:
Voss herad
Søknadsfrist:
03.04.2023
Avdeling:
Kom.avd. Oppvekst
Arbeidsstad:
Voss herad
Søknadsfrist:
23.03.2023
Avdeling:
Kom.avd. Oppvekst
Arbeidsstad:
Voss herad
Søknadsfrist:
23.03.2023
Avdeling:
Område vest
Voss sjukeheim fellestenester
Arbeidsstad:
Voss herad
Søknadsfrist:
15.06.2023
Avdeling:
Voss sjukeheim korttidsavdelinga
Heimeteneste sone vest
Arbeidsstad:
Voss herad
Søknadsfrist:
01.05.2023
Avdeling:
Voss sjukeheim korttidsavdelinga
Arbeidsstad:
Voss herad
Søknadsfrist:
01.05.2023
Avdeling:
Voss sjukeheim korttidsavdelinga
Heimeteneste sone vest
Arbeidsstad:
Voss herad
Søknadsfrist:
01.05.2023
Avdeling:
Voss sjukeheim korttidsavdelinga
Heimeteneste sone vest
Arbeidsstad:
Voss herad
Søknadsfrist:
01.05.2023
Avdeling:
Fysio-og ergoterapeuter
Arbeidsstad:
Voss herad
Søknadsfrist:
29.03.2023
Avdeling:
Strategi og styring
Arbeidsstad:
Voss herad
Søknadsfrist:
28.03.2023
Avdeling:
Lundhaugen omsorgsbustader
Nyhagen
Arbeidsstad:
Voss Herad
Søknadsfrist:
25.03.2023
Avdeling:
PPT
Arbeidsstad:
Voss herad
Søknadsfrist:
24.03.2023
Avdeling:
Helsestasjon og skulehelsetenesta
Arbeidsstad:
Voss herad
Søknadsfrist:
23.03.2023
Avdeling:
Område nord
Arbeidsstad:
Voss herad
Søknadsfrist:
20.04.2023
Avdeling:
Område nord
Arbeidsstad:
Voss Herad
Søknadsfrist:
28.03.2023
Avdeling:
Område sør
Arbeidsstad:
Voss herad
Søknadsfrist:
31.03.2023
Avdeling:
Fysio-og ergoterapeuter
Arbeidsstad:
Voss herad
Søknadsfrist:
20.03.2023
Avdeling:
Dagavdeling Hagahaugen/Voss sjukeheim
Arbeidsstad:
Voss herad
Søknadsfrist:
10.03.2023
Avdeling:
Område nord
Arbeidsstad:
Voss Herad
Søknadsfrist:
09.04.2023
Avdeling:
Område aust
Arbeidsstad:
Voss herad
Søknadsfrist:
31.03.2023
Avdeling:
Område aust
Arbeidsstad:
Voss herad
Søknadsfrist:
31.03.2023
Avdeling:
Voss sjukeheim 3. etg.
Arbeidsstad:
Voss herad
Søknadsfrist:
15.06.2023

Logg inn med passord

Kjem du ikkje inn? Prøv å nytte e-postadressa di som brukarnamn

Gløymd passord?

Ikkje registrert brukar?

Som registrert brukar får du blant anna tilgang til CV-registrering og profilbasert jobbvarsling.